Μια ομάδα επιστημόνων από το VCU Massey Cancer Center ανακάλυψε μια μέχρι τώρα άγνωστη αλληλεπίδραση μεταξύ πρωτεϊνών, που είναι υπεύθυνες για την παροχή ενέργειας στα καρκινικά κύτταρα και θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη μελλοντικών θεραπειών για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.