Οι Διατροφικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Αμερικανούς 2020-2025 τόνισαν ότι οι ξηροί καρποί θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη διατροφή των ενηλίκων και των παιδιών εξίσου λόγω του εξαιρετικού προφίλ θρεπτικών συστατικών τους.