Αυτό είναι το αντικαταθλιπτικό που αυξάνει τον κίνδυνο αρρυθμιών

Το αντικαταθλιπτικό φάρματο το οποίο συνταγογραφείται πιο συχνά είναι η εσιταλοπράμη. Η συνιστώμενη δόση του φαρμάκου για τους ηλικιωμένους είναι τα 10mg ημερησίως, ενώ στους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες μπορεί να χορηγούνται μέχρι και 20mg.

Σύμφωνα με νέα νορβηγική μελέτη, η εσιταλοπράμη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αρρυθμίας σε ορισμένους ασθενείς.

Οι ασθενείς άνω των 65 ετών που έπαιρναν εσιταλοπράμη είχαν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν αρρυθμία ανάλογα με τη δόση του φαρμάκου που έπαιρναν. Συγκεκριμένα, η δόση των 10mg αύξανε τον κίνδυνο κατά 20%, ενώ η δόση των 20mg κατά 60%.

«Στην έρευνά μας δείξαμε και με in vitro πειράματα ότι οι θεραπευτικές δόσεις τις εσιταλοπράμης μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο αρρυθμίας σε ορισμένους ασθενείς. Η αρρυθμία αναφέρεται στις ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου και γι’ αυτό δεν χορηγούνται δόσεις μεγαλύτερες από τα 20mg», υποστηρίζουν οι ερευνητές.

Οι επιστήμονες έδειξαν ότι ακόμη και η δόση εντός των παραπάνω ορίων, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αρρυθμίας.

Φάνηκε επίσης ότι το ποσοστό των ασθενών που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αρρυθμίας με τη δόση των 20mg, αυξάνεται με την ηλικία και φτάνει το 28% στις ηλικίες κάτω των 18 ετών, το 43% στις ηλικίες 18-64 ετών, το 57% στις ηλικίες 65-79 ετών και το 60% στις ηλικίες άνω των 80 ετών.

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς που λαμβάνουν και άλλα φάρμακα που επηρεάζουν τον κίνδυνο αρρυθμίας, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους και να συζητήσουν αν χρειάζεται να γίνει τροποποίηση της θεραπείας τους.

«Καθώς γενικά έχει καλή ανοχή και μπορεί να περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τα συμπτώματα της κατάθλιψης, ο στόχος μας ήταν να ενισχύσουμε την ασφάλεια του φαρμάκου, επιτρέποντας στους γιατρούς να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να προκαλέσει», αναφέρουν οι συγγραφείς.

Οι επιστήμονες εξέτασαν τις συγκεντρώσεις του φαρμάκου σε ένα δείγμα 19.742 εθελοντών ηλικίας 12-105 ετών από τη Νορβηγία. Η ομάδα ανέλυσε επίσης τις επιδράσεις του φαρμάκου και των μεταβολιτών του στα κύτταρα του μυοκαρδίου.

Καταλήγοντας, υποστήριξαν ότι οι ασθενείς που παίρνουν εσιταλοπράμη θα πρέπει να παρακολουθούν τακτικά την καρδιακή τους λειτουργία.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό eBioMedicine.

Πηγή