Αυτό το μέταλλο προκαλεί περισσότερες καρδιοπάθειες από το κάπνισμα ή τη χοληστερίνη

Η δηλητηρίαση από αυτό το μέταλλο έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην παγκόσμια υγεία από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως, συμβάλλοντας δυνητικά σε περισσότερους από πέντε εκατομμύρια θανάτους ετησίως και συνιστώντας παρόμοια απειλή με την ατμοσφαιρική ρύπανση, σύμφωνα με έρευνα.

Η μελέτη, που περιγράφεται ως «ένα σήμα αφύπνισης», υπολόγισε επίσης ότι η έκθεση στο τοξικό αυτό μέταλλο προκαλεί στα μικρά παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες μείωση κατά μέσο όρο σχεδόν έξι βαθμών IQ.Πηγή