Όταν σκεφτόμαστε την κακή υγεία του εντέρου, το φούσκωμα, οι ακανόνιστες κενώσεις και ο κοιλιακός πόνος μπορεί να μας έρθουν στο μυαλό ως εμφανή συμπτώματα. Ποια είναι όμως τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα που δείχνουν ότι το έντερο δεν είναι υγιές;