Επιτρέπεται να παντρεuτώ τον θεiο μου, δηλαδή τον ξάδερφo της μητέρας μου;

Καλησπέρα σας… επιτρέπεται ο θρησκευτικός γάμος μεταξύ θείου, 1ου δηλαδή εξαδέλφου της μητέρας, με την κόρη της, την ανιψιά του δηλαδή;

Η μητέρα της κόρης που σχετίζεται με τον θείο είναι πρώτα ξαδέλφια με τον θείο αυτόν.

Παρακαλώ πολύ για την άμεση απάντησή σας και σας ευχαριστώ.

Απαντάει η δικηγόρος Θεσσαλονίκης κυρία Ειρήνη Καψάλη

Αγαπητή αναγνώστρια/ Αγαπητέ αναγνώστη,

ADVERTISEMENT

Σύμφωνα με την Α.Κ. 1356 ορίζεται ότι ο γάμος ο γάμος με συγγενείς εξ
αίματος, σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και σε πλάγια γραμμή ως και τον
τέταρτο βαθμό απαγορεύεται.

Ως συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή ορίζονται τα πρόσωπα που χωρίς
να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα. Οι
βαθμοί συγγένειας καθορίζονται ανάλογα με τις γεννήσεις που έχουν
μεσολαβήσει ανάμεσα σε δύο άτομα.

Συνεπώς, η συγγένεια των θείων με τα ανήψια τους θεωρείται συγγένεια εξ
αίματος σε πλάγια γραμμή 4ου βαθμού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που
τελεσθεί γάμος μεταξύ θείου (1ου ξαδέλφου της μητέρας) και κόρης της
αυτός είναι άκυρος (ΑΚ 1372). Η ακυρότητα ισχύει έναντι πάντων (erga
omnes) και διατάσσεται με δικαστική απόφαση (ΑΚ 1376).

Πέραν των νομικών κωλυμάτων ενός τέτοιου γάμου και οι Ιεροί Κανόνες
(υπ᾿ αριθμ. 2320/1982 Συνοδική Ἐγκύκλιος) ορίζουν μεταξύ των κωλυμάτων
του γάμου και αυτά ένεκα συγγένειας εξ αίματος (Κωλύεται ὁ γάμος μετά
συγγενῶν ἐξ αἵματος κατ᾿ εὐθεῖαν μέν γραμμή ἀπεριορίστως καί μέ τούς
ἀνιόντας καί κατιόντας συγγενεῖς, ἐκ πλαγίου δέ μέχρι καί τοῦ τετάρτου).
Επομένως ένας τέτοιος θρησκευτικός γάμος απαγορεύεται και από την
κείμενη νομοθεσία αλλά και από τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολική και
Ορθόδοξης εκκλησίας.

Ειρήνη Καψάλη
Δικηγόροςtilestwra