Η υπερβολική χρήση του κινητού έχει επιπτώσεις στο σπέρμα

Επιστήμονες από την Ελβετία αναφέρουν ότι η συχνή χρήση του κινητού τηλεφώνου από τους νεαρούς άνδρες μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο σπέρμα τους, ανεξάρτητα από το αν το φέρουν πάνω τους όταν δεν το χρησιμοποιούν ή όχι.

Η σχετική μελέτη έδειξε ότι πλήττεται ο αριθμός των σπερματοζωαρίων τους, φθάνοντας σε επίπεδα υπογονιμότητας. Αντιθέτως, η χρήση του κινητού δεν επηρεάζει την κινητικότητα και την μορφολογία των σπερματοζωαρίων.

Η ποιότητα του σπέρματος φθίνει συνεχώς την τελευταία 50ετία και οι επιστήμονες ανά τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν τις αιτίες του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη η νέα μελέτη, στην οποία συμμετείχαν 2.886 νεαροί Ελβετοί, 18-22 ετών.

Η νέα μελέτη δημοσιεύεται στην ιατρική επιθεώρηση Fertility and Sterility. Οι νεαροί ήταν φαντάροι και άρχισαν να εντάσσονται σταδιακά στη μελέτη, από το 2005 έως το 2018.

Τα πρώτα χρόνια της μελέτης (2005-2007) το 56,5% των νεαρών χρησιμοποιούσαν το κινητό τους σπανιότερα από μία φορά την εβδομάδα. Το αντίστοιχο ποσοστό στα τελευταία χρόνια της μελέτης (2015-2018) ήταν μόλις 5%.

Τα ευρήματα

Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, οι νεαροί που χρησιμοποιούσαν το κινητό μόνο μία φορά την εβδομάδα είχαν πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση σπερματοζωαρίων απ’ ό,τι όσοι το χρησιμοποιούσαν πάνω από 20 φορές την ημέρα. Στην πραγματικότητα, η μέση συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ήταν:

  • 56,5 εκατομμύρια ανά χιλιοστό του λίτρου (ml) σπέρμα σε όσους χρησιμοποιούσαν σπανίως το κινητό τους
  • 44,5 εκατομμύρια ανά ml σπέρμα σε όσους το χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά

Επομένως, στους άνδρες που χρησιμοποιούσαν πολύ το κινητό τους η μέση συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων ήταν κατά 21% χαμηλότερη. Η αντίστοιχη μείωση όσον αφορά τον συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων ήταν 22%.

Οι νεαροί που έκαναν υπερβολική χρήση του κινητού είχαν επίσης πολύ περισσότερες πιθανότητες να έχουν μέση και ολική συγκέντρωση σπερματοζωαρίων κάτω από τα όρια της γονιμότητας. Τα όρια αυτά είναι:

  • Τα 15 εκατομμύρια σπερματοζωάρια ανά ml σπέρμα για την συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων
  • Τα 39 εκατομμύρια ανά ml σπέρμα για τον ολικό αριθμό τους

Στην πραγματικότητα, οι νεαροί αυτοί είχαν:

  • 30% περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάζουν τόσο χαμηλή συγκέντρωση σπερματοζωαρίων
  • 21% περισσότερες πιθανότητες να έχουν τόσο χαμηλό συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων

Λιγότερο επιβλαβές το 4G

Τα καλά νέα είναι ότι οι διαφορές αμβλύνονταν με την πάροδο του χρόνου και τις διαφορετικές τεχνολογίες στα κινητά. Αυτό υποδηλώνει ότι το 4G μπορεί να είναι λιγότερο επιβλαβές για το σπέρμα απ’ όσο το 2G.

«Διαπιστώσαμε ότι οι διαφορές στο σπέρμα ήταν λιγότερες κατά την μετάβαση από το 2G στο 3G και ύστερα από το 3G στο 4G», δήλωσε ο επιβλέπων ερευνητής και αναπληρωτής καθηγητής στο Ελβετικό Ίδρυμα Τροπικής & Δημόσιας Υγείας (Swiss TPH). «Οι μεταβάσεις αυτές οδήγησαν σε μείωση στην εκπεμπόμενη ισχύ των κινητών.»

Η ποιότητα που έχει το σπέρμα καθορίζεται από παράγοντες όπως:

  • Η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων
  • Ο ολικός αριθμός των σπερματοζωαρίων
  • Η κινητικότητά τους
  • Η μορφολογία τους

Προγενέστερες μελέτες έχουν αποδώσει τη μείωση στην ποιότητά του με παράγοντες όπως η έκθεση σε φυτοφάρμακα και ακτινοβολία, και ο τρόπος ζωής (π.χ. κάπνισμα, κακή διατροφή).

Πηγή