Καταργούνται οι έξτρα χρεώσεις για τις χειραποσκευές στα αεροπλάνα- Τι ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν και ενέκριναν την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το οποίο προωθείται η κατάργηση των τελών για τις χειραποσκευές και η τυποποίηση των διαστάσεών τους για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ψήφισμα επισημαίνει ότι οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν διαφορετικές πολιτικές και περιορισμούς όσον αφορά το μέγεθος και το βάρος των χειραποσκευών που μπορούν να φέρουν οι επιβάτες στο αεροσκάφος, γεγονός που συχνά οδηγεί σε σύγχυση, ταλαιπωρία, λιγότερο άνετες ταξιδιωτικές εμπειρίες, καθυστερήσεις και μερικές φορές σε διαμάχες μεταξύ επιβατών και προσωπικού των αεροπορικών εταιρειών.

Επιπλέον, οι διαφορετικές πολιτικές μπορεί να οδηγήσουν σε κρυφό κόστος όταν ένας επιβάτης χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες διαφορετικών αεροπορικών εταιρειών ή όταν χρειάζεται να αλλάξει αεροπορική εταιρεία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Το Κοινοβούλιο υπογραμμίζει επίσης ότι τα κρυφά και πρόσθετα έξοδα περιορίζουν τη δυνατότητα σύγκρισης των προσφορών των διαφόρων αεροπορικών εταιρειών, γεγονός που κατά συνέπεια περιορίζει την ικανότητα των επιβατών να κάνουν τεκμηριωμένη επιλογή για την καλύτερη προσφορά.

Τέλος, προβάλλεται ως επιχείρημα ο επιτόπιος έλεγχος των διαστάσεων των χειραποσκευών από τους υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρειών. Οι ευρωβουλευτές θεωρούν ότι τα μέλη του προσωπικού “μερικές φορές εφαρμόζουν τους κανόνες με διακριτικό και αυθαίρετο τρόπο“, γεγονός που καταδεικνύει τον “πλεονασμό των διαφορετικών επιτρεπόμενων μεγεθών”.

Έτσι, οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ για τις αεροπορικές υπηρεσίες και να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα των προτύπων των αεροπορικών εταιρειών για τις αποσκευές, με στόχο την εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ των απαιτήσεων σχετικά με το μέγεθος, το βάρος και τον τύπο των χειραποσκευών και των αποσκευών που παραδίδονται για όλες τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, ζητείται από την Επιτροπή να ενσωματώσει στον κανονισμό απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι χειραποσκευές (δηλαδή οι αποσκευές που δεν παραδίδονται) πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν “αναγκαία πτυχή” της μεταφοράς επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αποσκευές πληρούν “εύλογες απαιτήσεις” όσον αφορά το βάρος και τις διαστάσεις τους και ότι η μεταφορά τους δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να υπόκειται σε προσαύξηση τιμής.

Tilestwra