Μέτρο Εξάρχεια: Απέρριψε το ΣτΕ την αίτηση αναστολής των κατοίκων

Το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής για το Μετρό στα Εξάρχεια που είχαν κάνει συνολικά 50 κάτοικοι της περιοχής

Αρνητική ήταν η απάντηση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην αίτηση 50 κατοίκων της περιοχής των Εξαρχείων που ζητούσαν να ανασταλούν οι σχετικές αποφάσεις της Πολιτείας με τις οποίες ξεκίνησε η κατασκευή του επίμαχου σταθμού του Μετρό. Τις προηγούμενες συζητήθηκε και η κύρια αίτηση επί του ίδιου ζητήματος και πλέον αναμένεται η απόφαση.

Στο ίδιο διάστημα, είχε απορριφθεί και η έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία οι κάτοικοι ζητούσαν να παγώνουν άμεσα τα έργα για την κατασκευή σταθμού μετρό στην πλατεία Εξαρχείων, που θα αποτελέσει τμήμα της νέας Γραμμής 4 Αλσος Βεΐκου – Γουδή.

Το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής των κατοίκων και «σταθμίζοντας τους λόγους δημοσίου συμφέροντος, τους οποίους επικαλείται η διοίκηση, οι οποίοι μάλιστα επιβάλλουν και κατά τα δεδομένα κοινής πείρας την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, κρίνει ότι δεν συντρέχει εν προκειμένω λόγος για τη χορήγηση της αιτούμενης αναστολής εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων λόγω ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς βλάβης των κατοίκων».

Το ανώτατο δικαστήριο ασχολήθηκε και με την κοπή των δέντρων της πλατείας Εξαρχείων σημειώνοντας πως «από τα στοιχεία προκύπτει ότι αντιμετωπίστηκαν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού περιγράφεται πλήρως η βλάστηση επί της πλατείας Εξαρχείων και καταγράφεται η προστασία είτε με μεταφύτευση προσωρινά, κατά το μεγαλύτερο μέρος και η επαναφύτευση των δέντρων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, όπου αυτό είναι επιστημονικά εφικτό, είτε στην αντίθετη περίπτωση, με την αναπλήρωση των δέντρων και φυτών με βλάστηση του αυτού είδους».

Κατά τους δικαστές όλες οι δυσμενείς επιπτώσεις που επικαλούνται οι 50 κάτοικοι ότι θα προκληθούν από τις πρόδρομες εργασίες και την κατασκευή του έργου, «έχουν προβλεφθεί με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, έχουν αξιολογηθεί και έχουν αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα». Μάλιστα, στο σκεπτικό γίνεται λόγος για «προσωρινές» επιπτώσεις που αμβλύνονται σημαντικά με τις ειδικές ρήτρες, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  1. τη μέριμνα αναδόχου να περιορίσει κατά το δυνατόν χρονικά την κατάληψη της πλατείας Εξαρχείων,
  2. την υποχρέωση και για την προσωρινή μεταφύτευση των υφιστάμενων επί της πλατείας δέντρων και θάμνων που δύνανται επιτυχώς να μεταφυτευτούν και
  3. τη φύτευση κατά τη φάση κατασκευής του έργου 2.000 νέων δέντρων εντός της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων και πλησίον της πλατείας ή στην ευρύτερη περιοχή και τη διατήρηση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου».

Κλείνοντας το σκεπτικό τους, οι σύμβουλοι επικρατείας σημειώνουν ότι «η βλάστηση πρόκειται να αποκατασταθεί πλήρως βάσει και άλλων ειδικών μελετών και ρητρών όρων και προβλέψεων για τη μεταφύτευση δέντρων και τη φύτευση νέων με αποτέλεσμα το ισοζύγιο πρασίνου να εμφανίζεται θετικό».

Πηγή