Μαγνησία: Απαγορεύεται η κολύμβηση σε όλες τις ακτές

Την απαγόρευση της κολύμβησης σε όλες τις ακτές της Μαγνησίας, εξαιρουμένων μόνο των Βόρειων Σποράδων αποφάσισε μετά τις πλημμύρες που προκάλεσε η φονική κακοκαιρία Daniel η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας.

Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται:

«H Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας, βάσει του άρθρου 8 της με αριθμό Η.Π.8600/416/Ε103/23-2-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ.Β’/356/26-2-2009) «Ποιότητα και μέτρα διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/7/ΕΚ «σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης … », στο πλαίσιο των διαχειριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστάσεων που προέκυψαν μετά από τις πρόσφατες πλημμύρες, ανακοινώνει ότι:

Εφαρμόζεται προσωρινή απαγόρευση της κολύμβησης σε όλες τις ακτές κολύμβησης των Π. Ε. Λάρισας και Μαγνησίας (με εξαίρεση τις ακτές των Βορείων Σποράδων), λόγω της αδυναμίας πραγματοποίησης δειγματοληψιών για την εξακρίβωση της καταλληλότητας των υδάτων για κολύμβηση στις ακτές του δικτύου. Έως ότου υπάρξει η δυνατότητα εργαστηριακής επιβεβαίωσης της ποιότητας των υδάτων των ακτών για κολύμβηση, συνιστάται η αποφυγή της κολύμβησης στις ακτές των Π. Ε. Λάρισας και Μαγνησίας. Οι ακτές των Βορείων Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος) εξαιρούνται της απαγόρευσης κολύμβησης».tilestwra