Ο πρόεδρος του χωριού χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.