Οι ημικρανίες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού

Μια νέα έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, διαπίστωσε ότι οι ημικρανίες μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού.

Περίπου το 14-15% του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρουν από ημικρανίες, μία νευρολογική διαταραχή που προκαλεί σοβαρές κεφαλαλγίες και άλλα συμπτώματα που αλλοιώνουν την ποιότητα ζωής.

Είναι γνωστό ότι τόσο οι ημικρανίες, όσο και ο καρκίνος του μαστού, συνδέονται με διαταραχές στα επίπεδα των οιστρογόνων. Είναι επίσης γνωστό ότι τα υψηλά επίπεδα των οιστρογόνων, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Μελέτες έχουν δείξει εν τω μεταξύ, ότι τόσο η συχνότητα όσο και η σοβαρότητα των επεισοδίων της ημικρανίας μπορεί να επηρεάζονται από τις αλλαγές στα επίπεδα των οιστρογόνων κατά τη διάρκεια του κύκλου, το στάδιο της εμμηνόπαυσης ή την εγκυμοσύνη.

Αρκετές έρευνες έχουν εξετάσει τη σχέση της ημικρανίας και του καρκίνου του μαστού, αλλά με αντιφατικά αποτελέσματα.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2023 διαπίστωσε ότι οι γυναίκες που υπέφεραν από ημικρανίες, είχαν επίσης υψηλότερο κίνδυνο να διαγνωστούν με καρκίνο του μαστού.

Προηγούμενη έρευνα που είχε δημοσιευτεί τον Δεκέμβριο του 2018 παρατήρησε ότι οι γυναίκες που επισκέπτονταν τέσσερις ή περισσότερες φορές τον χρόνο τον γιατρό για την ημικρανία, είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Άλλες μελέτες και μετα-αναλύσεις, ωστόσο, κατέληξαν σε αντίθετα αποτελέσματα. Ειδικότερα, ανάλυση που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο του 2022 παρατήρησε ανάστροφη σύνδεση ανάμεσα στις ημικρανίες και το συνολικό κίνδυνο καρκίνου του μαστού.

Ανάλογα ήταν και τα συμπεράσματα μελέτης που δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2023 που διαπίστωσε ότι οι ασθενείς με ημικρανία είχαν ελαφρώς χαμηλότερο κίνδυνο να παρουσιάσουν καρκίνο του μαστού και ιδιαίτερα ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου.

Στη νέα έρευνα οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν δεδομένα από γενετικές αναλύσεις σε ασθενείς με ημικρανίες και ασθενείς με καρκίνο του μαστού. Τα δεδομένα προέρχονταν από πέντε μεγάλες βάσεις δεδομένων, στις οποίες συμμετείχαν 102.000 ασθενείς με ημικρανία και 771.000 ασθενείς που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

Τα γενετικά δεδομένα για τον καρκίνο του μαστού, προέρχονταν από τη βάση Breast Cancer Association Consortium (BCAC) και αφορούν περίπου 250.000 ασθενείς.

Η τεχνική που χρησιμοποίησε η ομάδα για να εξερευνήσει τη σύνδεση ανάμεσα στις ημικρανίες και τον καρκίνο του μαστού λέγεται Μεντελική τυχαιοποίηση.

Από την ανάλυση των δεδομένων, προέκυψε ότι οι ημικρανίες πράγματι συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνο του μαστού και ιδιαίτερα την ορμονοεξαρτώμενη μορφή του, που σχετίζεται με τα επίπεδα των οιστρογόνων.

Ο κίνδυνος ήταν ακόμα μεγαλύτερος για τις γυναίκες που εκδήλωναν ημικρανίες χωρίς αύρα.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση BMC Cancer.

Πηγή