Ο ΕΟΦ ανακαλεί παρτίδα από σύριγγες μιας χρήσης

Με σημερνή του ανακοίνωση ο ΕΟΦ ανακαλεί σύριγγες μιας χρήσης οι οποίες δεν πληρούν τις προδιαγραφές.

Όπως αναφέρεται πρόκειται για μια παρτίδα με ημερομηνία λήξης 05 Απριλίου 2028.

Ο ΕΟΦ ανακαλεί μια παρτίδα από το προϊόν «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 20ML, NEEDLE 21G x 1 ½» και η εταιρία καλείται να την αποσύρει άμεσα από την αγορά.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 230406, με ημερ/νία λήξης 05/04/2028, του ιατροτεχνολογικού προϊόντος «ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 20ML, NEEDLE 21G x 1 ½’’», καθώς μετά από τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου, το αποτέλεσμα του ελέγχου ‘Μακροσκοπική εξέταση’ δε συμφωνεί με τις προδιαγραφές.

Η εταιρεία VIOLAK INTERNATIONAL A.E. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες της και να αποσύρει τη συγκεκριμένη παρτίδα από την αγορά.

Τα παραστατικά της ανάκλησης πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Πηγή