Πώς θα γλıτώσετε από το «ελάχıστο εισόδημα» της εφορίας – Υπολογiστε μóνоι σας απλά και γρήγоρα

Είστε μισθωτός και ταυτόχρονα έχετε και μια δική σας ατομική επιχείρηση; Έχετε πάρει τη σύνταξή της αλλά συνεχίζετε να εργάζεστε με δελτίο παροχής υπηρεσιών τηρώντας (ηλεκτρονικά) βιβλία εσόδων-εξόδων; Θέλετε να δοκιμαστείτε για πρώτη φορά στον επιχειρηματικό στίβο; Εμφανίζετε περισσότερα κέρδη από τον κατώτατο μισθό; Δραστηριοποιείστε σε νησί ή περιοχή με λιγότερους από 500 κατοίκους; Το νέο «ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα» της εφορίας δεν θα σας απασχολήσει ιδιαίτερα όπως προκύπτει και με τη βοήθεια του εργαλείου του fpress.gr το οποίο προσαρμόστηκε αμέσως στα δεδομένα που αποτυπώθηκαν στο νέο νομοσχέδιο.

Είναι πολλοί οι προσδιοριστικοί παράγοντες του ελάχιστου εισοδήματος. Παίζει ρόλο το πόσα χρόνια έχουν μεσολαβήσει από την έναρξη επαγγέλματος. Παίζει ρόλο το αν απασχολείται προσωπικό ή όχι. Παίζει ρόλο το ποιος είναι ο μισθός του καλύτερα αμειβόμενου εργαζόμενου. Παίζει ρόλο ο τζίρος συγκριτικά με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του κλάδου. Παίζει ρόλο το αν μιλάμε για σύσταση καινούργιας εταιρείας ή όχι, το αν η έδρα είναι σε πόλη, σε χωριό ή σε νησί, το αν υπάρχει ταυτόχρονα εισόδημα από μισθό σύνταξη ή αγροτική δραστηριότητα ακόμη και το αν υπάρχει αναπηρία. Όλες αυτές οι παράμετροι έχουν ενσωματωθεί στο εργαλείο και με την σωστή παραμετροποίηση του -ουσιαστικά δεν χρειάζονται περισσότερα από 5-6 κλικ- θα μπορέσετε να υπολογίσετε το φορολογητέο εισόδημα αλλά και τον φόρο που αναλογεί.Πηγή: tilestwra