Το καλοκαίρι μπορεί να τελείωσε οριστικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο καρκίνος του δέρματος και ο κίνδυνος που συνεπάγεται από αυτόν έχει εξαφανιστεί.