Η νεκροψία δεν απαντά στα κρίσιμα ερωτήματα για την κατάρρευση του οργανισμού της. Θα χρειαστεί η ολοκλήρωση τόσο των ιστολογικών όσο και των τοξικολογικών εξετάσεων ενώ μείζονος σημασίας αναμένεται να είναι και η μελέτη του ιατρικού φακέλου της άτυχης κοπέλας.