Αν και γνωρίζουμε ότι τα γαλακτοκομικά προκαλούν φλεγμονή στον οργανισμό, αυτό το συγκεκριμένο γαλακτοκομικό ανατρέπει τη θεωρία.