Η εφίδρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι φυσιολογική, ειδικά σε περιόδους με πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Αποδεικνύεται όμως ότι αν συμβαίνει τακτικά μπορεί να οφείλεται σε ένα υποκείμενο πρόβλημα.