The Weather
Αθήνα, Αττική
5 Ιουνίου, 2023, 4:03 μμ
Ηλιοφάνεια
Ηλιοφάνεια
30°C
 

Δικαιώθηκε το υπουργείο Ανάπτυξης για τις επιλογές του στη χρηματοδότηση των υποδομών ανακύκλωσης

Δικαιώθηκε πλήρως το υπουργείο Ανάπτυξης για τις επιλογές του στη χρηματοδότηση των υποδομών ανακύκλωσης σύμφωνα με τη Μελέτη Αξιολόγησης που εκπόνησε η Grant Thornton.

Πλήρη δικαίωση για τις επιλογές του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη χρηματοδότηση υποδομών ανακύκλωσης έφερε η Μελέτη Αξιολόγησης που εκπόνησε η Grant Thornton.

Το υπουργείο υπενθυμίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, με ανακοίνωση στις 10.4.2023, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας της Ορθοδοξίας, ανακάλυψε «σκάνδαλο δεκάδων εκατομμυρίων» και θεώρησε ότι η Ελλάδα είναι «μαύρο πρόβατο» στην ΕΕ.

«Επειδή όμως η Μεγάλη Εβδομάδα ολοκληρώθηκε και το Φως επικράτησε έναντι του σκότους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΣΠΑ σίγουρα ΔΕΝ είναι προνομιακός χώρος για να κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρονται τα κάτωθι:

Στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε 3 ανοιχτά ζητήματα με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε.:

  • το ζήτημα του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου, το οποίο με την εξαιρετική συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και όλων των Δήμων (πλην ενός) έχει διευθετηθεί,
  • το ζήτημα του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, για το οποίο εκκρεμεί η υποβολή του φακέλου μεγάλου έργου, που πραγματοποιείται άμεσα,
  • το ζήτημα της χρηματοδότησης των “γωνιών ανακύκλωσης”, στο οποίο ζητήθηκε να μελετηθεί η σχέση κόστους οφέλους της τεχνολογίας ανακύκλωσης», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Αναφορικά με το 3ο ζήτημα, σε συνέχεια μακράς προηγούμενης επικοινωνίας του Υπουργού και σχετικής αλληλογραφίας με την Επίτροπο κα Ελίζα Φερέιρα, «συμφωνήθηκε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αναθέσει σε ανεξάρτητο αξιολογητή εγνωσμένου κύρους, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-οφέλους της συγκεκριμένης τεχνολογίας, όπως επιβεβαιώθηκε και στο έγγραφο της Επιτρόπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, την 23.2.2023, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ανέθεσε, στην εγνωσμένου κύρους, ανεξάρτητη εταιρία “Grant Thornton” την εκπόνηση της σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

H σχετική μελέτη εκπονήθηκε και απεστάλη στις Υπηρεσίες του Υπουργείου».

Τι έδειξε η μελέτη

Με βάση των σύνολο των δεδομένων που έχουν αναλυθεί στην παρούσα Μελέτη, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα αναφορικά με την αποτίμηση της αποδοτικότητας της επένδυσης Πολυκέντρων Ανακύκλωσης:

I. 1ο συμπέρασμα: Καλύτερη Σχέση κόστους/οφέλους σε σχέση με άλλες ομοειδείς τεχνολογίες ανακύκλωσης

Με χρήση και αξιοποίηση των ποσοτικών δεδομένων της on-line Βάσης Δεδομένων των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης που είναι ήδη εγκατεστημένα στην Ελλάδα, αλλά των δεδομένων που περιέχονται στην «Έκθεση των στοιχείων αξιολόγησης της Πρόσκλησης 4115 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ» με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (που περιλαμβάνει προτάσεις για Γωνιές Ανακύκλωσης με χρήση άλλων ομοειδών τεχνολογιών ανακύκλωσης), προκύπτει ότι η σχέση κόστους-οφέλους των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης είναι καλύτερη από τις άλλες ομοειδείς τεχνολογίες ανακύκλωσης της Πρόσκλησης 4115 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ κατά τουλάχιστον 4,1% (αφού η μέση τιμή του ανηγμένου κόστους των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης ανέρχεται σε 795,76€/τν/έτος, ενώ η μέση τιμή του ανηγμένου κόστους των άλλων ομοειδών τεχνολογιών ανακύκλωσης ανέρχεται σε 830€/τν/έτος) συνέπεια, το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης έχει καλύτερη σχέση κόστους/οφέλους σε σχέση με άλλες ομοειδείς τεχνολογίες ανακύκλωσης, αποτελώντας ένα αποδοτικό εξοπλισμό ανακύκλωσης.

II. 2ο συμπέρασμα: Καθαρότητα των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων

Λόγω της χρήσης και αξιοποίησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών (best available technologies) για την αναγνώριση και διαλογή των εισερχόμενων προς ανακύκλωση υλικών (barcode scanner, plastic / metal sensor, shape recognition), διασφαλίζεται η καθαρότητα των συλλεγμένων υλικών σε κάθε Πολυκέντρο Ανακύκλωσης, τα οποία προωθούνται κατευθείαν στην οικεία εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης με σκοπό την πώληση, χωρίς ενδιάμεση επεξεργασία διαλογή.

Σημειώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για την αναγνώριση και διαλογή των εισερχόμενων προς ανακύκλωση υλικών δεν είναι διαθέσιμες σε άλλες ομοειδείς τεχνολογίες ανακύκλωσης (σύμφωνα με την «Έκθεση των στοιχείων αξιολόγησης της Πρόσκλησης 4115 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ»).

«Εμπειρογνωμοσύνη για την αποτίμηση της αποδοτικότητας της επένδυσης στη συλλογή δημοτικών ανακυκλωσίμων
αποβλήτων μέσω Πολυκέντρων Ανακύκλωσης»| 5 Επισημαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης ικανοποιεί την απαίτηση καταλληλότητας εξοπλισμού για τη συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων πλην
συσκευασιών.

Κατά συνέπεια, το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης αποτελεί μια κατάλληλη λύση για καθαρότητα των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη λύση σε άλλες ομοειδείς τεχνολογίες ανακύκλωσης.

III. 3ο συμπέρασμα: Επεξεργασία στην πηγή για μείωση του όγκου των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων

Λόγω της χρήσης και αξιοποίησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών (best available technologies) για την επεξεργασία στην πηγή των χωριστά διαλεγμένων εισερχόμενων προς ανακύκλωση υλικών (συμπίεση των πλαστικών και μεταλλικών υλικών, θρυμματισμός των γυάλινων υλικών), επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του όγκου των συλλεγμένων υλικών σε κάθε Πολυκέντρο Ανακύκλωσης, που οδηγεί τόσο σε μειωμένο κόστος λειτουργίας όσο και στη μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος καθόσον μεταφέρονται πολλοί μικρότεροι όγκοι συλλεγμένων
υλικών και άρα πραγματοποιούνται λιγότερα δρομολόγια μεταφοράς.

Σημειώνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές των Πολυκέντρων Ανακύκλωσης για μείωση του όγκου των εισερχόμενων προς ανακύκλωση υλικών δεν είναι διαθέσιμες στην πλειοψηφία των άλλων ομοειδών τεχνολογιών ανακύκλωσης (σύμφωνα με την «Έκθεση των στοιχείων αξιολόγησης της Πρόσκλησης 4115 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ»).

Κατά συνέπεια, το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης αποτελεί μια κατάλληλη λύση για μείωση του όγκου στην πηγή των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ενώ δεν υπάρχει αντίστοιχη λύση στις περισσότερες από τις άλλες ομοειδείς τεχνολογίες ανακύκλωσης.

IV. 4ο συμπέρασμα: Δυνατότητα άμεσης επέκτασης του δικτύου Διαλογή στην Πηγή (εφεξής «ΔσΠ»)

Λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών του Πολυκέντρου Ανακύκλωσης, η Γωνιά Ανακύκλωσης (εφεξής «Γωνιά Ανακύκλωσης» ή «ΓΑ») με χρήση Πολυκέντρου Ανακύκλωσης μπορεί να τοποθετείται άμεσα και να λειτουργεί απευθείας (χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη και χρήση κάποιας υποδομής για την ολοκλήρωση της παραλαβής, αναγνώρισης, διαλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των συλλεγέντων υλικών (όπως π.χ. ενός Κέντρου Διαλογής Ανακυκλωσίμων Υλικών), καθόσον αποτελεί μια plug-and-play τεχνολογία ανακύκλωσης.

Κατά συνέπεια, το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης αποτελεί μια άμεση λύση για την επέκταση του συστήματος ΔσΠ.

V. 5ο συμπέρασμα: Αξιοπιστία των ποσοτικών στοιχείων των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων

Λόγω της χρήσης και αξιοποίησης των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών (best available technologies) για την αποθήκευση και αποστολή των ποσοτικών στοιχείων λειτουργίας του Πολυκέντρου Ανακύκλωσης (σύστημα, το οποίο αποθηκεύει και αποστέλλει με τη χρήση ασύρματου «Εμπειρογνωμοσύνη για την αποτίμηση της αποδοτικότητας της επένδυσης στη συλλογή δημοτικών ανακυκλωσίμων αποβλήτων μέσω Πολυκέντρων Ανακύκλωσης»| 6
δικτύου επικοινωνιών, τα παρακάτω, τουλάχιστον, στατιστικά στοιχεία: αριθμό συλλεγόμενων υλικών ανά υλικό κ.α., ειδικό λογισμικό πρόγραμμα παρακολούθησης / παρουσίασης (read only) των συλλεγόμενων υλικών, όλων των αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης υλικών), διασφαλίζεται η αξιοπιστία αλλά και η συνεχής διαθεσιμότητα των ποσοτικών στοιχείων για τα συλλεγόμενα υλικά σε κάθε Πολυκέντρο Ανακύκλωσης.

Κατά συνέπεια, το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης αποτελεί μια κατάλληλη λύση για αξιόπιστα ποσοτικά στοιχεία των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων.

VI. 6ο συμπέρασμα: Εφαρμογή κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού στην προμήθεια Πολυκέντρων Ανακύκλωσης

Ο υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός ανακύκλωσης του κάθε Πολυκέντρου Ανακύκλωσης (πολυμηχάνημα για την ανακύκλωση πλαστικών μεταλλικών υλικών και μηχάνημα για την ανακύκλωση γυάλινων υλικών) κατασκευάζεται από διάφορες εταιρίες ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων βρίσκονται, τουλάχιστον, οι τρεις (3) μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτόματων μηχανημάτων ανακύκλωσης (ENVIPCO, TOMRA, RVM SYSTEMS), ενώ υπάρχει η επιλογή διαφόρων μηχανημάτων για χρήση σε κάθε Πολυκέντρο Ανακύκλωσης.

Κατά συνέπεια, το Πολυκέντρο Ανακύκλωσης αποτελεί μια κατάλληλη λύση με την ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών εξοπλισμού και εταιριών που μπορούν να συμμετάσχουν σε Διεθνείς Δημόσιους Διαγωνισμούς για προμήθεια του εν λόγω εξοπλισμού.

VII. 7ο συμπέρασμα: Έγκριση των Ανοικτών Διεθνών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, οι Ανοικτοί Διεθνείς Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί για προμήθεια Γωνιών Ανακύκλωσης με Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, που έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί ή βρίσκονται στη διαδικασία συμβασιοποίησης, έχουν εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Κατά συνέπεια, το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει εγκρίνει το σύνολο της διαγωνιστικής διαδικασίας από τους όρους της διακήρυξης (περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού και των τεχνικών προδιαγραφών), μέχρι το σύνολο των διαδικασιών για την υπογραφή της σύμβασης.

Η μελέτη αξιολόγησης της Grant Thornton καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα:

«Ως τελικό συμπέρασμα, με βάση το σύνολο των δεδομένων που έχουν αναλυθεί στην παρούσα Μελέτη, προκύπτει η σκοπιμότητα προμήθειας Πολυκέντρων Ανακύκλωσης και δύναται να συστηθεί η αξιοποίηση πόρων τόσο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όσο και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, που ήδη διαθέτει ή θα διαθέτει η Ελλάδα, για την προμήθεια Γωνιών Ανακύκλωσης με εξοπλισμό Πολυκέντρων Ανακύκλωσης».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με Μελέτη Αξιολόγησης της Grant Thornton, υπάρχει πλήρης δικαίωση των επιλογών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη χρηματοδότηση των Γωνιών Ανακύκλωσης.

Ήδη η σχετική μελέτη απεστάλη στην Επίτροπο κα Ελίζα Φερέιρα και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε., προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Τέλος, αναφορικά με τα περί «σκανδάλων, αδιαφάνειας» κλπ που αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο Ανάπτυξης σημειώνει ότι «προφανώς οι συντάκτες/κτριες αυτής κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Την τελευταία 4ετία το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αξιοποίησε τους πόρους του ΕΣΠΑ με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η χώρα μας από ουραγός στην απορρόφηση των κονδυλίων, βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση. Επίσης, για την προγραμματική περίοδο 2021-27 η Ελλάδα είχε το 1ο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ σε επίπεδο ΕΕ-27. Η δε αποδοτικότητα της αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων επιβεβαιώνεται με ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ αποτελέσματα:

Όσον αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ, μόνο για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ΜμΕ δόθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ) 4,6 δις €, με περισσότερες από 531.000 εγκεκριμένες αιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης σήμερα, μέσω του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-27” είναι ανοικτές προσκλήσεις ύψους 1 δις € για την ενίσχυση ΜμΕ».

Αναφορικά με τα οδικά έργα, τονίζεται ότι «όλα τα μεγάλα οδικά έργα κατασκευάζονται με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ (Πάτρα-Πύργος, παράκαμψη Χαλκίδος κλπ). Τα έργα αυτά προκηρύχθηκαν το 2020 και συμβασιοποιήθηκαν το 2021, καθώς την περίοδο 2015-2019 οι κατατμήσεις των έργων λόγω των εμμονών και της στοχοθεσίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν επέτρεψαν την ένταξη και χρηματοδότηση αυτών. Επίσης, όλα τα μεγάλα έργα υποδομών χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Η γραμμή 4 του μετρό εντάσσεται στο Πρόγραμμα “Μεταφορές 2021-27”, οι πρώτες δαπάνες του έργου απεστάλησαν ήδη στην Ε.Ε. προς πληρωμή το Δεκέμβριο του 2022, αποτελώντας το 1ο αίτημα πληρωμής κράτους-μέλους για την προγραμματική περίοδο 2021-27 στην ΕΕ-27.

Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται (μετά τη χαρακτηριστική καθυστέρηση πολλών ετών, λόγω της μη ύπαρξης εγκεκριμένου ΕΣΔΑ) η κατασκευή όλων των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τεχνολογία RRF.

Η μόνη δράση της περιόδου 2014-20 η οποία δεν υλοποιήθηκε κατόπιν παρέμβασης της Ε.Ε. ήταν η ‘Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας’, που εντάχθηκε το τέλος του 2016, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και κατόπιν απεντάχθηκε μετά από ευθεία παρέμβαση των Υπηρεσιών της Ε.Ε. λόγω μη τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας, με προϋπολογισμό 90 εκ. €, που επιβάρυνε τελικά τον τακτικό προϋπολογισμό της χώρας».

ΠΗΓΗ: insider.gr

Κοινοποίησε το

Κατασκευές Ιστοσελίδων & Προώθηση στα Social Media

Άμεσα και οικονομικά!

#TRENDING NOW

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

«Το θράσος της δεν έχει όρια»: Άγριο «κράξιμο» στη Ζέτα Μακρυπούλια για τα τα παράπονα της παρουσιάστριας

Σκληρή κριτική στην ηθοποιό – «Πολύ σωστά η SkyExpress δεν καθυστέρησε την πτήση για τους επιβάτες που ήταν συνεπείς», γράφουν στα social media Η Ζέτα Μακρυπούλια εμφανίστηκε

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ >

Καβάλα: Ασυνείδητος κλώτσησε και έριξε αδέσποτο σκύλο στη θάλασσα – Σώθηκε από τους περαστικούς

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο λιμάνι της Καβάλας, όπου ένας αδέσποτος σκύλος βρέθηκε στη θάλασσα, έπειτα από κλωτσιά που δέχτηκε από ασυνείδητο περαστικό. Το περιστατικό

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ >

«Έχω μάτια μόνο για τον σύζυγό μου αλλά δεν είναι κακό να ανταλλάσσεις ματιές με κάποιον άλλο»

Η Καλομοίρα είναι το πιο γλυκό πλάσμα και πάντοτε λατρεύουμε να την ακούμε να μιλάει με τα σπαστά υπέροχα Ελληνικά της. Η συνέντευξη της Καλομοίρας

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ >

Η βασίλισσα της ομορφιάς που σκότωσε τα παιδιά της, τα έθαψε σε γλάστρες και κανείς δε ξέρει που είναι σήμερα

Βασίλισσα της ομορφιάς: Πριν ακριβώς από τριάντα ένα χρόνια και πιο συγκεκριμένα στις 18 Μαρτίου του 1989, όποιος περνούσε έξω από το σπίτι της στη

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ >

«Τα μάτια του αλόγου μου». Η συγκινητική ιστορία ενός στρατιώτη που έχασε το άλογό του κυνηγώντας Ιταλούς στην Αλβανία…

Πηγή: «Ιστορίες από τη δεκαετία του 40» Είναι μια από τις δεκάδες, ίσως εκατοντάδες ιστορίες ζώων που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο. Ο πολεμικός

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ >

«Χώρισα με τον άντρα μου και ο γιος του έμεινε μαζί μου, μάνα δεν είναι μόνο αυτή που γεννά»

Η Δέσποινα Μοιραράκη είναι η αρχόντισσα των χαλιών και έκανε μια πολύ ιδιαίτερη και τρυφερή εξομολόγηση για τα…αγόρια της. Η εξομολόγηση «Έγινα πολύ μικρή μαμά

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ >

Αναίμακτη Αιδοιοπλαστική / Κολποπλαστική, Αισθητική Γυναικολογία, Ανάπλαση Αναζωογόνηση και Σύσφιξη Κόλπου, Αντιμετώπιση κολπικής ξηρότητας και κολπικής ατροφίας

POWERED BY

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου. Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Μάθετε Περισσότερα